Quạt trần điện cơ thống nhất có ĐK QT 1500X cánh nhôm (5 cánh). Xem bộ ảnh thực tế. 5 tốc độ gió. Có điều khiển từ xa tiện lợi 5 cánh , làm bằng nhôm