Bàn Là Hơi ,Bàn là Hơi nước công nghiệp,Bàn là công nghiệp,Bàn ủi hơi nước ,Bàn ủi hơi công nghiệp