Quạt điện dân dụng, quạt dân dụng - Quạt điện Ching Hai, Quat dien dan dung, quat dan dung - Quat dien Ching Hai